tel. +48 606 109 240, tel. +48 603 627 389


Przyszłość Rybnika, 
Rybnik przyszłości

Misją naszej think-tankowej Fundacji jest prowadzenie badań, analiz i opinii dotyczących naszego Miasta w celu wspierania władz samorządowych w procesach podejmowania strategicznych decyzji związanych z jego rozwojem, a także w przyjmowaniu pro-obywatelskich rozwiązań i regulacji, a ponadto promocja Rybnika i jego dzielnic oraz rybnickich marek, produktów, usług, przedsiębiorców, organizacji społecznych, jak również rybnickich inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i społeczno-gospodarczych i innych przedsięwzięć rybniczan oraz działalność na rzecz wspierania nowoczesnych form edukacji, innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności w rybnickich szkołach.

AKTUALNOŚCI

Forum Rad Dzielnic
w ramach akcji "Masz głos!"

EURO 2020 dla Rybnickich Dzielnic

Marketing i reklama

Dowiedz się więcej

Działalność charytatywna

Dowiedz się więcej

Samorządny Rybnik

Kursy, szkolenia, eventy

Dowiedz się więcej

Think tank - badania, analizy, opinie

Dowiedz się więcej

Dlaczego my?

Nasza Fundacja została założona przez rybniczan dla rybniczan. Jesteśmy obywatelskim think-tankiem. Zajmujemy się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych w Rybniku. Poszukujemy rozwiązań problemów społecznych w naszym mieście, bierzemy udział w konsultacjach aktów prawa miejscowego, uczestniczymy w debacie publicznej. Naszym celem jest również działalność charytatywna oraz wspomaganie realizacji różnego rodzaju inicjatyw, a także pomoc w spełnianiu planów, zamierzeń i marzeń mieszkańców naszego miasta. W tym celu Fundacja gromadzi i pomaga gromadzić fundusze, w tym organizuje zbiórki publiczne, przyznaje dotacje celowe dla osób prawnych i fizycznych, organizuje konkursy grantowe, programy stypendialne, prowadzi działalność wydawniczą, medialną i edukacyjną, a także organizuje pomoc prawną i instytucjonalną, w tym szkolenia, kursy, konferencje, sondaże, badania, działania promocyjne i z zakresu public relations. Nasza Fundacja angażuje się również w procesy przemian w naszym mieście, w tym w opracowywanie lokalnych strategii i polityk, w konsultacje społeczne i działalność samorządową, dążąc do tego, by Rybnik był Miastem nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom i w pełni pro-obywatelskim.       

Turniej piłki nożnej EURO 2020 dla Rybnickich Dzielnic
o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika

W 2016 roku w Golejowie zainaugurowano pierwszy tego typu turniej - EURO 2016 dla Rybnickich Dzielnic, wtedy z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji, druga edycja w 2018 roku zorganizowana została z okazji piłkarskiego Mundialu w Rosji. Tegoroczne piłkarskie rozgrywki dla dzielnic odbędą się z kolei w celu uczczenia XVI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, przełożonych z powodu pandemii COVID-19 na 2021 rok. Przypomnijmy, że dotychczasowe dwie edycje turnieju w Golejowie cieszyły się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem, także ze strony mediów. W ubiegłych latach w turnieju uczestniczyli m.in. obecny kapitan "Rekinów" - Kacper Woryna - który reprezentował dzielnicę Rybnik-Północ, a także były trener PGG ROW-u Rybnik Piotr Żyto. Euro dla Dzielnic przed czterema laty wygrał Ochojec, w Mundialu dla Dzielnic dwa lata temu triumfował z kolei Kamień, który w finałowym meczu po rzutach karnych pokonał gospodarzy z Golejowa. Jak będzie tym razem? Która z dzielnic zdobędzie Puchar Prezydenta Miasta Rybnika?

 

Turniej rozgrywany będzie w reżimie sanitarnym, przede wszystkim w soboty i niedziele, w terminach ustalonych ze zgłoszonymi drużynami i potrwa maksymalnie do 20 września 2020 roku. Ze względu na epidemię COVID-19 przedłużono zapisy do turnieju do 3 lipca 2020 r. do godz. 23:59.

 

Mecze odbywać się będą na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku-Golejowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29. Każda z dzielnic może być reprezentowana tylko przez jedną drużynę, liczącą 6 zawodników (5 zawodników w polu, bramkarz, od 16 lat za zgodą rodziców, rocznik 2004) oraz 3 rezerwowych (w tym trenera/kapitana). Zgłoszenia drużyny dokonuje elektronicznie trener/kapitan do 11 czerwca włącznie. Mecze rozgrywane będą repliką piłki przygotowanej na Mistrzostwa Europy 2020. Jeżeli z danej dzielnicy zgłosi się więcej niż 1 drużyna rozegrane zostaną eliminacje.

Nie ma konieczności, by zawodnicy byli na stałe zameldowani w dzielnicy, którą reprezentują, wystarczy, że czują się z nią trwale związani i chcą dla niej grać. Nie można jednak reprezentować w turnieju więcej niż jednej dzielnicy.  

Ze względu na całkowicie amatorski charakter turnieju nie mogą brać w nim udziału zawodnicy, którzy są zrzeszeni w klubach piłkarskich i występują bądź w ostatnich dwóch sezonach (2018/2019, 2019/2020) występowali (albo byli zgłoszeni do udziału w rozgrywkach, nawet jeśli nie zagrali w ani jednym spotkaniu – w tym przypadku karencja dotyczy jednak tylko ostatniego sezonu – 2019/2020) w męskich ligowych rozgrywkach piłkarskich począwszy od C-klasy.

Zapisów można dokonywać wyłącznie elektronicznie poprzez wysyłkę zeskanowanego formularza zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: fundacja.rybnicka@gmail.com (w tytule wiadomości prosimy wpisać: Nazwa dzielnicy - „Euro 2020 dla Dzielnic”) lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści imiona i nazwiska 6-9 zawodników wraz z ich adresami, e-mailami, numerami telefonów oraz imieniem i nazwiskiem kierownika drużyny wraz z e-mailem i nr tel. do kontaktu z Organizatorem lu poprzez udostępniony elektroniczny formularz zgłoszenia drużyny do turnieju "ZGŁOŚ DRUŻYNĘ".

Wszelkie pytania można zgłaszać tą samą drogą bądź telefonicznie pod numerem: 603 627 389.

Trzy najlepsze ekipy w turnieju zostaną nagrodzone - cenną nagrodę otrzyma każdy zawodnik.

Niech zwyciężą najlepsi!

"Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi" (John Green)


Kontakt

Tel. +48 606 109 240

Tel. +48 603 627 389

E-mail: fundacja.rybnicka@gmail.com

Adres i inne dane

ul. Okrężna 18, 44-207 Rybnik

NIP 6423216549 KRS 0000777050

REGON 38283806900000

Nest Bank 83 2530 0008 2065 1054 2367 0001

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com