tel. +48 606 109 240, tel. +48 603 627 389


Przyszłość Rybnika, 
Rybnik przyszłości

Celem naszej Fundacji jest promocja Rybnika i jego dzielnic oraz rybnickich marek, produktów, usług, przedsiębiorców, organizacji społecznych, a także rybnickich inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i społeczno-gospodarczych i innych przedsięwzięć rybniczan, a ponadto działalność na rzecz wspierania nowoczesnych form edukacji, innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności w rybnickich szkołach.

AKTUALNOŚCI

Forum Rad Dzielnic
w ramach akcji "Masz głos!"

Marketing i reklama

Dowiedz się więcej

Działalność charytatywna

Dowiedz się więcej

Samorządny Rybnik

Kursy i szkolenia

Dowiedz się więcej

Organizacja eventów

Dowiedz się więcej

Dlaczego my?

Nasza Fundacja została założona przez rybniczan dla rybniczan. Naszym celem jest działalność charytatywna oraz wspomaganie realizacji różnego rodzaju inicjatyw, a także pomoc w spełnianiu planów, zamierzeń i marzeń mieszkańców naszego miasta. W tym celu Fundacja gromadzi i pomaga gromadzić fundusze, w tym organizuje zbiórki publiczne, przyznaje dotacje celowe dla osób prawnych i fizycznych, organizuje konkursy grantowe, programy stypendialne, prowadzi działalność wydawniczą, medialną i edukacyjną, a także organizuje pomoc prawną i instytucjonalną, w tym szkolenia, kursy, konferencje, sondaże, badania, działania promocyjne i z zakresu public relations. Nasza Fundacja angażuje się również w procesy przemian w naszym mieście, w tym w opracowywanie lokalnych strategii i polityk, w konsultacje społeczne i działalność samorządową, dążąc do tego, by Rybnik był Miastem nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom i w pełni pro-obywatelskim.       

"Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi" (John Green)


Kontakt

Tel. +48 606 109 240

Tel. +48 603 627 389

E-mail: fundacja.rybnicka@gmail.com

Adres i inne dane

ul. Okrężna 18, 44-207 Rybnik

NIP 6423216549 KRS 0000777050

REGON 38283806900000

Nest Bank 83 2530 0008 2065 1054 2367 0001

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com